2020 YILI

Ücret (Aylık)
İnsan ve yük taşımak için tasarlanmış asansörler;
a) 2 – 10 Durak ₺ 200,00 (800 kg kapasiteye kadar)
b) 11 – 16 Durak ₺ 250,00 (800 kg kapasiteye kadar)
c) 17 – 20 Durak ₺ 300,00 (800 kg kapasiteye kadar)
d) Hastaneler ve bakımevleri dâhil, sağlık-bakım amaçları için tasarlanmış
asansörler (24 saat arıza hizmeti dâhil) ₺ 500,00
e) Servis asansörleri. 100 kg ~ 250 kg ₺ 200,00 ~ 225,00
f) Özellikle yoğun trafiği olan binalar için tasarlanmış asansörler.(hızları
2.5 m/sn ve daha fazla olanlar) ₺ 500,00

Özel Hükümler:
* Bakım yerinde mesai saatleri içinde sürekli personel bulundurulması durumunda fiyatlar taraflarca anlaşılarak uygulanır.
* 1 (bir) ünite esas alınmıştır.
* Fiyatlara değişen parça, yağ, üstüpü vs. dâhil değildir.
* Fiyatlara K.D.V. dâhil değildir.
* Listede yer almayan fiyatlar taraflarca anlaşılarak uygulanacaktır.
* Asansör periyodik bakım ve onarımları güvenlik aksam değişiklikleri “asansör monte eden montajcı” firmalarca yapılır ve servis hizmeti verilir.
* Mesai saatleri dışında asansör arıza servis ücreti olarak ₺50.00 ücret alınır.
* Asansör muayeneleri bina sahipleri tarafından her yıl A Tipi muayene kuruluşuna yaptırılacaktır. Bakanlığın yayınladığı ücretlerde bina sahibince ödenecektir.
* Fiyatlar İstanbul için geçerlidir. İstanbul dışındaki fiyatlar karşılıklı mutabakatla belirlenir.
* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan Asansör Bakım, İşletme ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince, bina yöneticileri asansör aylık periyodik bakım yaptıracağı firmanın İş sağlığı İş Güvenliği Kanunu hükümlerine göre İSG Sözleşmesi ile firmanın teknik personelinin İSG Eğitim sertifikalarını belgelendirmekle yükümlüdür.
* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan Asansör Bakım, İşletme ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince, bina yöneticileri aylık periyodik bakım yaptırmak, her yıl asansör muayenesi yaptırmak ve bunu Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre (bakım faturası veya kırmızı etiket onarım revizyon işleri fatura) ile belgelendirmekle yükümlüdür.